Generalforsamling 2024

Der indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen GLF-Vejle søndag den 10. marts 2024 kl. 10.00 i Nørremarkshallens cafeteria.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.


3. Aflæggelse af årsregnskab for foreningen.


4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

Det underskrevne og revisorpåtegnede regnskab vil blive vedhæftet den endelige dagsorden, som udsendes efter modtagelse af evt. punkter fra grundejerforeningens medlemmer (senest 14 dage før afholdelse).


a. Bestyrelsen indstiller til en nødvendig kontingentstigning som følge af de nye forhøjede ejendomsvurderinger og deraf øget grundskyldsbetaling.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Der skal vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.

Hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsen, så send os gerne en mail. Du er også velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål. Vi vil gennemgå forventninger og arbejdsfordeling på generalforsamlingen.

6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal sendes pr. mail til bestyrelsen (info@glf-vejle.dk) senest torsdag den 1. februar 2024. 


7. Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer grundejerforeningens medlemmer, og herunder beplantningsudvalget, til at søge diverse puljer om midler til udviklingsprojekter inden for grundejerforeningens område – herunder midler til at gennemføre beplantningsplanen for området.

Endelig dagsorden sendes senest 25. februar 2024 pr. e-mail.

Find referat fra 2023 her