Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. To suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal, og 3 på valg i ulige årstal.

Bestyrelsen mødes ca. 6 gange årligt eller efter behov, hvor en fast agenda vendes.

Her kan du finde information om GLF-Vejles bestyrelse:

Kasper Bennedsen, Kobbelvænget – medlem siden 2022
Lars Wandy  Frederiksen (Kasserer), Grantoften – medlem siden 2018
Heidi Bøgsted Brorsen (Sekretær), Fyrretoften – medlem siden 2018
Søren Dalsgaard (Repræsentant i Lokalrådet), Lærketoften – medlem siden 2020
Jørgen From (Repræsentant i Grundet Antenneforening), Lærketoften – medlem siden 2020

Suppleanter:

1. Suppleant Kenneth Raabjerg Korshøj, Grantoften – medlem siden 2018

Kontakt:
Kontakt bestyrelsen på info@glf-vejle.dk