Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. To suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal, og 3 på valg i ulige årstal.

Bestyrelsen mødes fast én gang om måneden, hvor en fast agenda vendes.

Her kan du finde information om GLF-Vejles bestyrelse:

Simon Kirkeby (Formand), Lærketoften – medlem siden 2018
Lars Wandy  Frederiksen (Kasserer), Grantoften – medlem siden 2018
Heidi Bøgsted Brorsen (Sekretær), Fyrretoften – medlem siden 2018
Kenneth Raabjerg Korshøj (Repræsentant i Grundet Antenneforening og Lokalrådet), Grantoften – medlem siden 2018
Nina Nowack (trådt ud af bestyrelsen), Fyrretoften – medlem siden 2019

Suppleanter:

Jørgen Nitschke, Fyrretoften – medlem siden 2018
Jane Pagh, Fyrretoften – medlem siden 2019

Kontakt:
Kontakt bestyrelsen på info@glf-vejle.dk


Referater 2020:

Referat bestyrelsesmøde marts 2020

Referat bestyrelsesmøde januar 2020

Referater 2019:

Referat bestyrelsesmøde december 2019

Referat bestyrelsesmøde oktober 2019

Referat bestyrelsesmøde august 2019

Referat bestyrelsesmøde juni 2019

Referat bestyrelsesmøde maj 2019

Referat bestyrelsesmøde april 2019

Referat bestyrelsesmøde februar 2019

Referat bestyrelsesmøde januar 2019


Referater 2018:

Referat bestyrelsesmøde december 2018

Referat bestyrelsesmøde november 2018

Referat bestyrelsesmøde oktober 2018

Referat bestyrelsesmøde september 2018

Referat bestyrelsesmøde 22042018

Referat bestyrelsesmøde den 18022018