Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. To suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal, og 3 på valg i ulige årstal.

Bestyrelsen mødes ca. 6 gange årligt eller efter behov, hvor en fast agenda vendes.


Her kan du finde information om GLF-Vejles bestyrelse:

Lars Wandy  Frederiksen (Kasserer), Grantoften – medlem siden 2018
Søren Dalsgaard (Repræsentant i Antenneforeningen), Lærketoften – medlem siden 2020
Henrik Madsen (Sekretær)- medlem siden 2023
Jesper Juhl (Repræsentant i Lokalrådet) – medlem siden 2023

Suppleanter:

1. Suppleant: Kenneth Raabjerg Korshøj, Grantoften – medlem siden 2018

2. Suppleant: Bo Jensen – medlem siden 2023


Kommende møder


14/5      Fyrretoften 24

Kontakt bestyrelsen på info@glf-vejle.dk