Generalforsamling 2021 udskydes

På grund af den aktuelle situation, hvor det ikke er muligt at samles fysisk, har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen til efter sommerferien. Nærmere dato meldes ud, så snart det er muligt.

Kontingentopkrævning udskydes derfor også til efter sommerferien, så vi kan gennemgå budget og godkende regnskab for 2020.

Husk, at det altid er muligt at følge med i bestyrelsens arbejde via vores hjemmeside, hvor vi opdaterer med referater efter hvert månedlige møde.

Da det ikke er muligt at mødes, vil vi gerne kort her opsummere de tiltag, som vi har arbejdet på det sidste halve år siden vi mødtes sidst til generalforsamlingen:

  • Igangsætning af overtagelse af Kobbelvænget i samarbejde med bigherrerne (Birch Ejendomme)
  • Opsætning af gadespejl på Fyrretoften for at opnå større trafiksikkerhed ved manglende hajtænder
  • Opsætning af nummerskilte på Fyrretoften
  • Etablering af hajtænder på Fyrretoften ved udkørsel
  • Spuling af kloaker i hele området
  • Indhentet tilbud på etablering af vejbump på Fyrretoften

Vi sørger naturligvis for at salte og rydde sne, så længe vi har sneklædte veje.