Seneste nyt

Kontingentopkrævning indkræves for 2021 i løbet af efteråret.

Husk, at det altid er muligt at følge med i bestyrelsens arbejde via vores hjemmeside, hvor vi opdaterer med referater efter hvert månedlige møde.

Tiltag fra bestyrelsen det seneste år

  • Igangsætning af overtagelse af Kobbelvænget i samarbejde
  • Opsætning af gadespejl på Fyrretoften for at opnå større trafiksikkerhed ved manglende hajtænder
  • Opsætning af nummerskilte på Fyrretoften
  • Etablering af hajtænder på Fyrretoften ved udkørsel
  • Spuling af kloaker i hele området
  • Indhentet tilbud på etablering af vejbump på Fyrretoften

Vi sørger naturligvis for at salte og rydde sne, så længe vi har sneklædte veje.

Velkommen til GLF-Vejle

Velkommen til grundejerforeningen GLF-Vejle.

Grundejerforeningen dækker Grantoften, Lærketoften og Fyrretoften i Vejle samt Kobbelvænget i løbet af 2021. Her kan du holde dig opdateret ift. seneste nyt, læse referater og finde kontaktinformation til bestyrelsens medlemmer.